EEN MAN EEN MAN EEN WOORD EEN WOORD

Wie had 35 jaar geleden gedacht dat Hans Schoenmaker, die zichzelf toentertijd verhuurde als loonwerker, uit zou groeien tot een onafhankelijk en gerenommeerd bedrijf in de grond- weg en waterbouw. Eigenlijk wilde Hans boer worden, dat zat er echter niet in, zonder vee. Om toch zo dicht mogelijk bij zijn lust en leven te blijven koos Hans voor het pad als dienstverlener voor de veehouderij.

Hij schafte een trekker met kraan aan, een balenpers en een mestwagen met als doel, mest rijden op de landerijen, balen persen, sloten schonen etc. Dit bleek een schot in de roos. Hans kwam om in het werk. De vraag naar diversiteit in het werk maakte dat Hans al vlot besloot de scope van dienstverlening te vergroten, waarmee de basis was gelegd voor een grond- weg en waterbouw bedrijf.

VOOR WELKE WERKZAAMHEDEN SCHAKELT U ONS IN?

BAGGERWERK
BESCHOEIINGEN
BOUWRIJP MAKEN
RUIMTELIJKE INRICHTING
RUILVERKAVELING
TUINEN EN PLANTSOENEN
AANLEG PAARDENBAKKEN
RIOLERING
ERF VERHARDINGEN
BODEMSANERINGEN
BESTRATINGEN
VIJVERBOUW
INDUSTRIE
WEGEN EN TALUDS
HAVENS
SPORTVELDEN
ONTGRAVEN