OEVERS, PLASSEN EN GEWASSEN

Wij verstaan onder cultuurtechnisch werk: Blijvend de gebruikswaarden van de grond veranderen en verbeteren met oog voor de natuur en het behoud van zijn karakter. Dit vergt een nauw samenspel met onze  opdrachtgevers, de overheid, natuurorganisaties of particulieren met hart voor de omgeving waarin we leven. Hieruit ontstaan mooie projecten met aandacht voor de natuur, zonder dat het nut voor de mens uit het oog wordt verloren.