CULTUURTECHNISCH WERK

CULTUURTECHNISCH WERK

Oevers, plassen en gewassen

Oevers, plassen en gewassen

Blijvend de gebruikswaarden van de grond veranderen en verbeteren. Altijd met een scherp oog voor de natuur en het behoud van zijn karakter. Hieronder valt bijvoorbeeld de aanleg en het onderhoud van landbouw- en natuurgebieden, zoals bossen en duinen. Ook het inzaaien van graslanden en sportvelden, alsmede het onderhoud hiervan valt onder deze noemer.

Groen zit in de genen van Schoenmaker

Dat dit gewaardeerd wordt, merken we aan de vele opdrachten die wij voor bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of de PWN mogen uitvoeren. Bedrijven en/of particulieren met hart voor de omgeving waarin zij wonen zijn welkome opdrachtgevers. Wij werken graag aan mooie projecten waarbij aandacht voor mens en natuur hand in hand gaan.