UITGRAVEN, OPHOGEN, EGALISEREN, TRANSPORTEREN EN SANEREN

Grond verplaatsen is wat we doen. Bij al het werk wat we verrichten verplaatsen we grond. U kunt het zo gek niet bedenken, wij voeren het uit! We kunnen o.a. dijken opwerpen, hele duinen verplaatsen, waterwegen aanleggen, maaivelden verlagen, etc. Dit alles doen wij uiteraard op de meest efficiënte wijze, met inzet van vakkennis en het juiste materieel. 

Leveren grondstoffen
Wij leveren grond, klei, zand, teelaarde, korrelverharding, grint, split, etc. Los in de knijperauto of in handige Big Bags bij u op de bouw-plaats.